Ontwikkelen van leermaterialen

Het ontwikkelen van leermaterialen omvat:

Ontwikkelen van studieboeken

studenteHet Onderwijsbureau Van Niekerk heeft tientallen studieboeken ontwikkeld.

Bij het ontwikkelen van leermaterialen is het uitgangspunt de eigentijdse leerstof aan te laten sluiten bij de leer-, werk- en levenservaring van de cursist. De beroepspraktijk vormt de basis bij de inrichting van de leermaterialen.

De studieboeken bieden de cursist de mogelijkheid tot het volgen van opleidingstrajecten op maat, waarbij rekening wordt gehouden met individuele kenmerken als leertempo, leeftijd, opleidingsniveau, differentiaties en deficiënties.

Ontwikkelen van cd-rom's

cd-rom: mogelijkheid tot differentiatieHet leereffect bij het gebruik van cd-rom's als leermateriaal is groot: tekst, geluid en beelden van de handelingen worden op de cd-rom aangeboden. Dat betekent dat meerdere zintuigen tegelijkertijd worden aangesproken.

Het werken met cd-rom's bevordert het zelfstandig leren voor de cursist. Er is de mogelijkheid tot differentiatie: afhankelijk van het niveau van de cursist kunnen onderdelen uit het programma worden overgeslagen of juist worden herhaald.

studeren waar en wanneer de student bepaalt Het werken met cd-rom's is efficiënt. Doordat de cursisten zelfstandig leren, is de begeleider in staat een groter aantal cursisten te begeleiden. Tevens biedt het de cursist de gelegenheid om zelf te bepalen waar en wanneer hij studeert.Le Penseur