Ontwikkelen van servicedocumenten (raamleerplannen)

Het Onderwijsbureau Van Niekerk heeft een ruime ervaring in het ontwikkelen van servicedocumenten.

Een servicedocument bevat informatie met een adviserend en ondersteunend karakter ten behoeve van onderwijs- en exameninstellingen. Het bevat een inhoudelijke specificering van de eindtermen van een kwalificatie.
Koepeleindtermen worden in subeindtermen uitgewerkt.

Een servicedocument kan bestaan uit: taxonomiecode, (beroeps)vaardigheden, kennis en hulpmiddelen.

Servicedocumenten worden gebruikt bij de beoordeling van beoordelingsinstrumenten in het kader van de externe legitimering.

Le Penseur